Narkomania

Narkomania jest określeniem na zespół uzależnienia od narkotyków. Na ów zespół składają się zjawiska fizjologiczne, behawioralne oraz poznawcze, skupiające sie wokół przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Narkotyki powoli przejmują kontrolę nad osobowością osoby zażywającej, a określone objawy i zachowania wywołane pragnieniem ich przyjmowania noszą nazwę głodu psychicznego. Uzależnienie oznacza, iż osoba przyjmująca substancje psychoaktywne nie odczuwa chęci, a wręcz przymus ich zażywania. Uzależnienie od narkotyków to przewlekła choroba centralnego układu nerwowego. Może prowadzić do szkód, na podłoży związanym z funkcjonowaniem fizjologicznym, psychicznym oraz społecznym. Do negatywnych skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych należą: szkody zdrowotne takie jak: wyniszczenie organizmu, zakrzepy w żyłach, zatory
tętnicze, owrzodzenia skrzydełek nosa, świerzb, grzybica, choroby przenoszone drogą płciową, HIV, AIDS, wirusowe zapalenie wątroby, patologie ciąży, napady drgawkowe, ropnie, zakażenia bakteryjne, zapalenia płuc, oskrzeli, zatok, szkody psychiczne – przejawiające się w : zaburzeniach pamięci, zaburzeniach seksualnych, psychozach, problemach emocjonalnych, depresji, zaburzeniach nastroju oraz szkody społeczne: bezdomność, ubóstwo, konflikty z prawem, osłabienie więzi rodzinnych i inne. Wbrew obiegowemu wizerunkowi „ćpuna” – często narkotyki bywają problemem ludzi dobrze sytuowanych, posiadających prestiżowe stanowisko, wykształconych. Uzależnienie często kończy się śmiercią z powodu następstw zdrowotnych. Leczenie uzależnienia od narkotyków jest możliwe i wręcz wskazane. Współczesne kierunki leczenia uzależnienia to: programy tzw. drug free – nastawione na zaprzestanie przyjmowania narkotyków i powrót do życia zgodnego z normami. Bardzo ważną częścią leczenia jest psychoterapia. Farmakoterapia nie jest zalecana (w tym wypadku). Innym sposobem terapii jest właśnie farmakologiczne leczenie, polegające na stosowaniu leków substytucyjnych (np. metadonu), jednak w formie nadzorowanej medycznie. Leczenie jest nastawione jest na poprawę zdrowia pacjenta, ograniczenie przyjmowania narkotyków. Fazą wstępną leczenia jest zawsze detoksykacja polegająca na usunięciu toksycznych substancji z organizmu, złagodzeniu zespołu abstynencyjnego (często farmakologiczne), leczeniu chorób związanych z przewlekłym uzależnieniem oraz motywowaniu do podjęcia dalszego leczenia. Detoksykacja jest jedynie preludium do długotrwałej i trudnej terapii.

PODZIEL SIĘ: