Nowotwory

Nowotwory

Nowotwory to grupa jednostek chorobowych, których istotą jest nadmierny rozrost komórek (nieustannie się dzielących), odmiennych od tkanki, w której rosną. Proces ten stopniowo postępuje, rozprzestrzeniając się na zdrową tkankę – wtedy mamy do czynienia z powstawaniem nowotworu złośliwego. Co więcej – przerzuty mogą dotyczyć nawet odległych narządów (komórki nowotworowe mogą dostać się do krwi, która transportuje je do innych części ciała). Nowotwory mogą atakować osoby w każdym wieku, choć oczywiście na określone ich typy szczególnie narażone są tzw. grupy ryzyka. Np. mężczyźni po 50 roku życia są bardziej zagrożeni rakiem jelita grubego, nowotworem prostaty, okrężnicy czy czerniakiem, natomiast kobiety powyżej 45 roku życia – na raka piersi, a kobiety po 25 roku życia, aktywne seksualnie – na raka szyjki macicy. Jednakże do głównych przyczyn nowotworów należy także nieodpowiedni tryb życia. Stąd – nowotwory mogą być scharakteryzowane jako choroba cywilizacyjna. Naukowcy amerykańscy orzekli, że co najmniej 35 % wszystkich przypadków nowotworów złośliwych może mieć związek z nieodpowiednią dietą. Spożywanie przetworzonej lub nieodpowiednio przygotowanej żywności, otyłość, nadużywanie alkoholu – mogą prowadzić do powstawania nowotworów. Czynnikiem znacząco wpływającym na rozwój raka płuc jest palenie papierosów – szacuje się, że palacze zapadający na ten nowotwór stanowią aż 90 % przypadków choroby. Ryzyko raka płuc może powodować nawet palenie bierne. Nowotwór zazwyczaj rozwija się przez wiele lat – proces jego powstawania składa się bowiem z kilku etapów. Dlatego odpowiednia  profilaktyka pierwotna stanowi skuteczny oręż w walce z rakiem. Należy jednak pamiętać, by zacząć ją odpowiednio wcześnie. Choć nowotwory znajdują się w gronie chorób cywilizacyjnych, to można je wcześnie wykryć właśnie dzięki zdobyczom nauki i techniki. Współcześnie mamy naprawdę duże szanse na zdiagnozowanie choroby we wczesnym stadium. Warto więc korzystać z badań profilaktycznych