Uzależnienie od Internetu,

Wraz z postępem technologicznym zaczęto wyróżniać tzw. „nowe uzależnienia”. Wśród nich znalazło się również tzw. uzależnienie od Internetu (inaczej kompulsywne używanie Internetu). Zaburzenie to może być definiowane jako patologia prowadząca do zaburzeń kontroli nad codziennym użytkowaniem tego medium.
Można wyróżnić co najmniej kilka rodzajów uzależnienia od Internetu, różniących się od siebie charakterem przeprowadzanych „w sieci” aktywności. A są to: socjomania internetowa – polegająca na patologicznym wręcz utrzymywaniu internetowych kontaktów społecznych. Osoby uzależnione od znajomości internetowych zazwyczaj mają problemy z nawiązywaniem ich w świecie realnym, następuje u nich zanik komunikacji niewerbalnej, mają problemy z odczytywaniem komunikatów bezpośrednich, gestów, mimiki; erotomania internetowa – charakteryzująca się częstym oglądaniem materiałów pornograficznych (zdjęć, filmów), rozmowami na czatach erotycznych. Często osoby uzależnione od internetowej pornografii przejawiają również skłonności dewiacyjne – jak pedofilia, zoofilia czy ekshibicjonizm; przeciążenie informacyjne wywołane natłokiem informacji; oraz uzależnienie od sieci – od samego w niej przebywania, bez żadnych konkretnych specyfikacji. Elementem codzienności dla uzależnionych jest obserwowanie „życia” w sieci, monitorowanie informacji itd. Jak każde uzależnienie, również i to niesie ze sobą różnego rodzaju niekorzystne skutki. Należą one zarówno do sfery fizycznej, psychicznej jak i społecznej. Uzależniony od internetu osobnik stopniowo izoluje się od świata zewnętrznego, ma coraz większe trudności z nawiązywaniem kontaktów w rzeczywistości innej niż wirtualna. Brak kontaktu z żywymi ludźmi może skutkować depresją, zachwianiem komunikacji w sferze werbalnej i pozawerbalnej. Pod względem fizycznym następuje u chorego rozlegulowanie cyklu dobowego, a jego odmienny tryb aktywności nocnej i dziennej może negatywnie wpływać na kontakty społeczne.Uzależnienie zaczyna przejmować kontrolę nad życiem – internetomaniak zaniedbuje rodzinę, przyjaciół, pracę, a nawet higienę osobistą. Funkcjonowanie organizmu jest zaburzone. Dodatkowo pojawiają się problemy ze wzrokiem. Aby wydobyć się z uzależnienia konieczna jest psychoterapia.

PODZIEL SIĘ: