Anoreksja leczenie

Anoreksja jest to zaburzenie odżywiania, które ma swoje źródła w psychice osoby chorej. Niezgodne z rzeczywistością postrzeganie swojego ciała, paniczny lęk przed przytyciem oraz stale realizowane pragnienie utraty masy ciała ma swoje poważne zdrowotne konsekwencje.

Rozpoznanie i diagnoza.

Niestety – często w pierwszych etapach trudno dostrzec chorobę i ją zdiagnozować (zwłaszcza, że osoba cierpiąca na anoreksję sama nie pozwala sobie pomóc, a każdą taką próbę odbiera jako atak na swoją autonomię). Stąd – leczenie anoreksji do łatwych nie należy. Szacuje się, że w niemal 30 % przypadków następuje nawrót choroby, a w 10 – 20 % anoreksja może prowadzić do śmierci z wycieńczenia oraz ogólnej niewydolności organizmu. Za sukces można jednak uznać fakt, że trwale udaje się wyleczyć od 40 do 50 % chorych. Należy jednak zaznaczyć, że terapia musi przebiegać kompleksowo.

Psychoterapia i farmakologia.

Psychoterapia dopasowana do potrzeb chorego powinna być połączona z farmakoterapią. Każdy etap leczenia jest niejako walką chorego z samym sobą, dlatego konieczne jest okazanie mu należytego wsparcia oraz wyrozumiałość. Na ogół stosowane są 3 typy interwencji w terapii – izolowanie od środowiska rodzinnego; medyczna pomoc (łącznie z hospitalizacją) oraz psychoterapia. Za każdym razem lekarz, psychoterapeuta oraz dietetyk muszą być ze sobą w stałym kontakcie. Hospitalizacja jest konieczna w przypadkach skrajnych – gdy masa ciała jest drastycznie niska, występują poważne zaburzenia fizjologiczna, a pacjent(ka) ma za sobą nieudane leczenie bądź próby samobójcze. Warto jednak zwrócić uwagę, że skuteczność leczenia stacjonarnego nie należy do wysokich – po wypisaniu ze szpitala często zdarzają się nawroty choroby. Stąd lepsze efekty daje kompleksowa terapia ambulatoryjna, połączona ze wsparciem ze strony rodziny czy przyjaciół.

PODZIEL SIĘ: