Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest poważnym problemem społecznym. Podobnie jak pracoholizm dotyka coraz większej liczby osób.
Czym jest wypalenie zawodowe? To przede wszystkim stan emocjonalny, charakteryzujący się wyczerpaniem, zmniejszonym zainteresowaniem pracą, brakiem satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Wypaleniu towarzyszyć może również obniżone poczucie własnej wartości jako pracownika, utrata wiary we własne kompetencje i umiejętności. Gdzieś znika cała motywacja, pojawia się poczucie bezsensu, spada kreatywność.
Oczywiście – wypalenie zawodowe nie pojawia się z dnia na dzień. Jest to długotrwały proces, na który składa się wiele czynników. Zbliżający się kryzys sygnalizują m. in. długotrwały stres, pogarszająca się kondycja, spadająca koncentracja, osłabienie efektywności, przemęczenie, stres, bóle mięśni i głowy, ogólne osłabienie, coraz częstsze infekcje. Do tego dochodzi pogorszenie się wyników pracy, zniechęcenie, obojętność oraz wyczerpanie emocjonalne. Do najczęstszych przyczyn wypalenia zawodowego należą: przepracowanie, długotrwały stres, zbyt wysokie wymagania stawiane przez otoczenie, słaba odporność na stres danego pracownika. Z wypaleniem zawodowym można się spotkać w każdym zawodzie. Jednak pewne stanowiska i branże są szczególnie narażone na jego występowanie – np. przy bezpośrednim kontakcie z ludźmi, przy pracy polegającej na niesieniu pomocy, świadczeniu usług, na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, w zawodach wymagających wysokiej kreatywności i samodzielności, przy pracy z dziećmi, przy pracy wymagającej rozwiązywania problemów emocjonalnych/psychicznych innych ludzi. Wypalenie zawodowe może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, prowadząc do: wyniszczenia organizmu, wrzodów żołądka, problemów z koncentracją, bezsenności, przewlekłej depresji, nadciśnienia, napadów lęku i innych problemów natury psychicznej.

PODZIEL SIĘ: