Czym jest depresja?

co to jest depresja

Każdy człowiek czasem odczuwa przygnębienie. Problemy rodzinne i zawodowe odbijają się niekorzystnie na naszym nastroju. Jak odróżnić chandrę od depresji?

 Czym jest depresja?

Depresja jest chorobą psychiczną, zaliczaną do zaburzeń afektywnych. Tej przypadłości towarzyszy pogorszenie nastroju, obniżenie napędu psychoruchowego, zaburzenie rytmów okołodobowych i strach.

Typy depresji

Wyróżniamy następujące typy depresji:

  • depresję epizodyczną, mówimy o niej wówczas, gdy trwa krócej niż 2 lata i towarzyszy jej wyraźny początek

  • nawracające zaburzenia depresyjne, wiążą się z powtarzającymi się epizodami depresji bez wzmożonego nastroju i zwiększonej energii w przeszłości

  • depresję przewlekłą, trwa minimum dwa lata, a okresy remisji nigdy nie przekraczają dwóch miesięcy

  • depresję poschizofeniczną, epizody depresji pojawiają się po psychozie schizofrenicznej. Towarzyszą jej objawy schizofreniczne, aczkolwiek nie są one dominujące w obrazie choroby.

Depresja – statystyki

Przeprowadzone badania wskazują, iż z depresją boryka się co dziesiąty Polak. Wprawdzie choroba najczęściej ujawnia się między 15. a 30. rokiem życia, mogą na nią zapaść dzieci i osoby w podeszłym wieku. W przypadku depresji wyróżniamy dwa szczyty zachorowań, pierwszy pojawia się ok. 30 r. ż., a drugi około 60 r.ż. W przypadku 25% epizodów choroba ustępuje samoistnie po miesiącu, u 50% po trzech miesiącach.

Niestety, depresja wykazuje tendencję do nawrotów. 75% chorych zapadnie na nią ponownie w ciągu dwóch lat od zażegnania poprzedniego epizodu.

PODZIEL SIĘ: